zdjecie

-

miejscowość: PILCHOWO
cena: 178 220,00 zł

cena: 178 220,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 3 564,40 PLN
Wynagrodzenie agencji: 5 168,38 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 1 188,73 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 800,55 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 601,10 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 184,13 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 368,25 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 189 126,18 PLN Cena końcowa: 190 310,86 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.