zdjecie

-

miejscowość: PILCHOWO
cena: 201 845,00 zł

cena: 201 845,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 4 036,90 PLN
Wynagrodzenie agencji: 5 853,51 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 1 346,31 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 859,61 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 719,23 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 197,71 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 395,42 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 214 139,03 PLN Cena końcowa: 215 396,36 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.