zdjecie

-

miejscowość: PILCHOWO
cena: 181 779,00 zł

cena: 181 779,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 3 635,58 PLN
Wynagrodzenie agencji: 5 271,59 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 1 212,47 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 809,45 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 618,90 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 186,17 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 372,35 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 192 894,26 PLN Cena końcowa: 194 089,88 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.