zdjecie

-

miejscowość: DOBRA
cena: 115 000,00 zł

cena: 115 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 2 300,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 3 335,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 767,05 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 642,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 285,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 147,78 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 295,55 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 122 192,33 PLN Cena końcowa: 123 182,60 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.