zdjecie

-

miejscowość: SZCZECIN, OSÓW
cena: 556 050,00 zł

cena: 556 050,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 11 121,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 16 125,45 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 3 708,85 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 1 745,13 PLN Wynagrodzenie notariusza: 3 490,25 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 401,38 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 802,76 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 589 151,81 PLN Cena końcowa: 591 498,31 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.