zdjecie

-

miejscowość: SZCZECIN, OSÓW
cena: 553 300,00 zł

cena: 553 300,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 11 066,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 16 045,70 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 3 690,51 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 1 738,25 PLN Wynagrodzenie notariusza: 3 476,50 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 399,80 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 799,60 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 586 240,26 PLN Cena końcowa: 588 578,31 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.