zdjecie

-

miejscowość: SZCZECIN, OSÓW
cena: 263 400,00 zł

cena: 263 400,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 5 268,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 7 638,60 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 1 756,88 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 1 013,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 2 027,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 233,11 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 466,21 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 279 310,08 PLN Cena końcowa: 280 756,69 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.