zdjecie

-

miejscowość: SZCZECIN
cena: 856 000,00 zł

cena: 856 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 17 120,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 24 824,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 5 709,52 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 2 495,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 4 990,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 573,85 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 1 147,70 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 906 722,37 PLN Cena końcowa: 909 991,22 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.