zdjecie

-

miejscowość: DOŁUJE
cena: 467 000,00 zł

cena: 467 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 9 340,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 13 543,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 3 114,89 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 1 522,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 3 045,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 350,18 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 700,35 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 494 870,57 PLN Cena końcowa: 496 943,24 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.