zdjecie

-

miejscowość: KOBYLANKA
cena: 1 108 560,00 zł

cena: 1 108 560,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 22 171,20 PLN
Wynagrodzenie agencji: 32 148,24 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 7 394,10 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 2 990,70 PLN Wynagrodzenie notariusza: 5 981,40 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 687,86 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 1 375,72 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 1 173 952,10 PLN Cena końcowa: 1 177 830,66 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.