zdjecie

-

miejscowość: Łozienica
cena: 1 125 880,00 zł

cena: 1 125 880,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 22 517,60 PLN
Wynagrodzenie agencji: 32 650,52 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 7 509,62 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 3 012,35 PLN Wynagrodzenie notariusza: 6 024,70 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 692,84 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 1 385,68 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 1 192 262,93 PLN Cena końcowa: 1 196 168,12 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.