zdjecie

-

miejscowość: DOBRA
cena: 237 130,00 zł

cena: 237 130,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 4 742,60 PLN
Wynagrodzenie agencji: 7 113,90 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 1 636,20 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 947,83 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 895,65 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 218,00 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 436,00 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 251 788,52 PLN Cena końcowa: 253 154,35 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.