zdjecie

-

miejscowość: KOMAROWO
cena: 174 000,00 zł

cena: 174 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 3 480,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 5 046,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 1 160,58 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 790,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 580,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 181,70 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 363,40 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 184 658,28 PLN Cena końcowa: 185 829,98 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.